Tắm suối nóng

Dịch vụ hoạt động

Tắm suối nóng

Tắm nước nóng thiên nhiên

Thời lượng 1 giờ

Tắm khoáng nóng là một nét cảm nghĩ, và cũng là một nét văn hóa không thể tách rời đối với cuộc sống của đồng bào. Ở xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn (Yên Bái), có một suối khoáng nóng, điều độc đáo là ở đó có cả đàn ông và phụ nữ cùng tắm chung, họ luôn giữ thái độ lịch sự, coi việc tắm như một nét đẹp văn hóa hết sức thánh thiện, tẩy uế bụi trần.

REVIEWS

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì

Your rating

Your review